Олопласт груп
Производство и ремонт на едрогабаритни плъзгащи лагери Пирдоп

Предмет на дейност

  • Възстановяване и производство на плъзгащи лагери.
  • Изработка и монтаж на облицовки от пластмасови и оловни листа, на съдове работещи в радиоактивна и агресивна среда.
  • Заваряване на пластмасови и оловни тръби и листов материал в химическата промишленост, хвостохранилища и депа за битови отпадъци.
  • Проектиране, доставка и монтаж на стоманени конструкции.
  • Монтаж на технологично оборудване.
  • Монтаж и ремонт на топкови мелници,автогенни мелници, флотационни машини, трошачки и друго оборудване в обогатителни фабрики.
  • Комплекси ремонтни дейности в индустрията.
  • Изграждане и ремонт на сухи и мокри електрофилтри в химическата промишленост и металургията.
  • Ремонт на шнекове, закрити верижни и верижно-гребкови транспортьори в промишлеността.
  • Изработка и монтаж на носеща метална конструкция за лентови транспортьори.
  • Изработване на стъклопластови изделия и ламиниране на пластмасови повърхности.
  • Инженерингова, маркетингова и лизингова дейност.