Олопласт груп
Производство и ремонт на едрогабаритни плъзгащи лагери Пирдоп

Предмет на дейност

 • Възстановяване и производство на плъзгащи лагери.
 • Изработка и монтаж на облицовки от пластмасови и оловни листа, на съдове работещи в радиоактивна и агресивна среда.
 • Заваряване на пластмасови и оловни тръби и листов материал в химическата промишленост, хвостохранилища и депа за битови отпадъци.
 • Проектиране, доставка и монтаж на стоманени конструкции.
 • Монтаж на технологично оборудване.
 • Монтаж и ремонт на топкови мелници,автогенни мелници, флотационни машини, трошачки и друго оборудване в обогатителни фабрики.
 • Комплекси ремонтни дейности в индустрията.
 • Изграждане и ремонт на сухи и мокри електрофилтри в химическата промишленост и металургията.
 • Ремонт на шнекове, закрити верижни и верижно-гребкови транспортьори в промишлеността.
 • Изработка и монтаж на носеща метална конструкция за лентови транспортьори.
 • Изработване на стъклопластови изделия и ламиниране на пластмасови повърхности.
 • Инженерингова, маркетингова и лизингова дейност.