Олопласт груп
Производство и ремонт на едрогабаритни плъзгащи лагери Пирдоп

Правен статут

Фирма „ОЛОПЛАСТ ГРУП” АД e Акционерно дружество със седалище и адрес на управление гр.Пирдоп ул.Цар Освободител №15 .Дружеството има съвет на Директорите за срок от три години в състав ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАНКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ, ТОНЯ ПЕНКОВА НЕНОВА-ЗАМЕСТНИК и ДАМЯН ДИМИТРОВ НЕНОВ-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР.

 

„ОЛОПЛАСТ ГРУП” АД е приемник на фирма ”ОЛОПЛАСТ ” ООД гр.

 

Пирдоп регистрирана през 1997г., вписано в регистъра за търговските дружества том 29, стр.170, партида 1816 по фирмено дело №516/97 година