Олопласт груп
Производство и ремонт на едрогабаритни плъзгащи лагери Пирдоп

Персонал

Персоналът се състои от – 46 човека В това число:

 

Администрация – 7 човека със следната квалификация:

  • Инженеро-технически кадри  – 3човека
  • Средно-технически кадри – 4човека

 

Изпълнителски кадри – 39 човека със следната квалификация:

  • Средно-технически кадри – 11човека
  • Кадри със средно образование – 28човека 

Придобита правоспособост по заваряване:

  • Електроженисти – 11 човека, от които 5 – ма са сертифицирани поTUV.
  • Заваряване на олово ипластмаси.
  • Газопламъчно рязане изаваряване.
  • Контрол по качеството – метод VT второ ниво – 2човека. 

Придобита правоспособност за водач на мотокари и електрокари:

  • Мотокаристи – 3човека. 

Придобита правоспособност за сапанджии:

  • Сапанджии – 37човека. 

Кранисти на мостов кран – 5 човека.