Олопласт груп
Производство и ремонт на едрогабаритни плъзгащи лагери Пирдоп

Интегрирани системи за производствен контрол и членства в професионални организации

  • Внедрена система за производствен контрол: БДС EN 1090-1
  • Сертификат за качество при заваряване на метални материали: ISO 3834-2
  • Удостоверение за членство в КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ.
  • Удостоверение за членство в БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА