Олопласт груп
Производство и ремонт на едрогабаритни плъзгащи лагери Пирдоп

Обект: ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РУДОПОДГОТОВКАТА НА ОФ АСАРЕЛ
Подобекти: „Монтаж на топкова мелница 22x33.5 и технологично оборудване“