Олопласт груп
Производство и ремонт на едрогабаритни плъзгащи лагери Пирдоп

Монтаж на самосмилаща мелница/Дезинтегратор/,

ОБЕКТ :ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РУДОПОДГОТОВКАТА НА ОФ АСАРЕЛ,

ПОДОБЕКТ №1:ЗАХРАНВАНЕ НА 6-ти ДЕЗИНТЕГРАТОР(и 5-ти)