Олопласт груп
Производство и ремонт на едрогабаритни плъзгащи лагери Пирдоп

Предмет на дейност

 • Производство, ремонт и поддръжка на оловни и пластмасови изделия, конструкции и съоръжения.Изработка и монтаж на облицовки от пластмасови и оловни листа, на съдове работещи в радиоактивна и агресивна среда.
 • Производство и възстановяване на едрогабаритни плъзгащи лагери.
 • Проектиране, доставка и монтаж на стоманени конструкции.
 • Комплексни ремонтни дейности в индустрията.
 • Изработка и монтаж на стоманени и пластмасови тръбопроводи за флуиди и газове.
 • Монтаж на технологично оборудване.
 • Ремонт и подмяна на топкови мелници, автогенни мелници, флотационни машини, трошачки и друго оборудване в обогатителни фабрики.
 • Изработване на стъклопластови изделия и ламиниране на пластмасови повърхности.
 • Изграждане и ремонт на сухи и мокри електрофилтри в химическата промишленост и металургията.
 • Ремонт на шнекове, закрити верижни и верижно-гребкови транспортъори в промишлеността.
 • Изработка и монтаж на носеща метална конструкция за лентови транспортъори.
 • Инжинерингова, маркетингова и лизингова дейност.